Education Information

Education Information

  • 1984 - 2000 Doctorate

    Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansman Anabilim Dalı, Turkey

  • 1980 - 1982 Postgraduate

    Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı, Turkey