Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Biyogüvenlik Kanunu Uyarınca Kişilerin Hukuki Sorumluluğu

in: Biyogüvenlik Kanununda Hukuki Sorumluluklar, Düzenlenen Suçlar ve Cezalar, Öngörülen Kabahatler ve İdari Yaptırımlar, TAGEM-GEF Projesi, Editor, TAGEM, Ankara, pp.13-38, 2017 Sustainable Development

Miras Hukukunda Aksayan Yönler- Ya Da Ne Yönde Bir Reform

in: 1926’xxdan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, Prof. Dr. Şebnem Akipek ve Diğerleri, Editor, Yetkin, Ankara, pp.525-533, 2017

Uygulama Program Hizmeti Sağlama (Application Service Provider, ASP) Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği

in: Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, Sabih Arkan; Cengiz Koçhisarlıoğlu ve Diğerleri, Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.2301-2310, 2010

Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerden Sorumluluk

in: Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, , Editor, Gazi Üniversitesi, Ankara, pp.233-262, 2009

Metrics

Publication

10

Project

1

Thesis Advisory

21
UN Sustainable Development Goals