Education Information

Education Information

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Ankara University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Turkey

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Dr), Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Bölgesel kalkınmanın sağlanmasına yönelik vergi özendirme önlemlerinin Türkiye açısından incelenmesi ve etkinliğinin analizi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Dr)

 • 2001 Postgraduate

  Vergi Usul Hukuku açısından doğal afetlere yönelik yasal önlemlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Yl) (Tezli)