Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vergi Psikolojisinde Verginin Yüklenilmemesine Yönelik Tepkiler

1. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 May 2020, pp.22

Genel Teşvik Uygulamaları Kapsamında Gaziantep İlinde Gerçekleştirilen Yatırımların Analizi

İKSAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.80

Yatırım Teşvik Sistemi Çerçevesinde Gaziantep İlinde Gerçekleştirilen ”Bölgesel Yatırımların” Analizi

İKSAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.81

Yatırım Teşvik Sisteminin Yeni Bileşeni: Stratejik Yatırımların Teşviki

Al-Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.27

Bölgesel Teşvik Sistemi Çerçevesinde 6. Bölgeye Sağlanan Teşvikler Ve Değerlendirilmesi

GAP Zirvesi II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 07 October 2018, pp.3

Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Aşamada Çözümlenmesinde Mükellef Hakları: Ödeme Emrine İtiraz Özelinde Değerlendirilmesi

3rd International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization, Antalya, Turkey, 5 October - 07 September 2017, pp.31-32

Books & Book Chapters

Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesine Yönelik Son Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Organize Sanayi Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

in: Current Debates In Public Finance, Public Administration, Environmental Studies, Murat Aydın-Nihal Şirin Pınarcıoğlu-Örgen Uğurlu, Editor, IJOPEC Publication Limited, pp.131-156, 2017

Bölgesel Kalkınma ve Yeni Bölgesel Teşvik Sistemi Çerçevesinde Uygulanan Vergi Özendirme Önlemleri

in: Prof. Dr. Şükrü Kızılot’a Armağan, Nevzat Saygılıoğlu, Editor, Cem Web Ofset, pp.184-217, 2014

Bölgesel Kalkınma ve İBBS Esasına Dayanan Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

in: Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ve Teşvik Politikaları, Mine Nur Bozdoğan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.49-82, 2014