Education Information

Education Information

 • 2001 - 2011 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi (Dr), Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Gazi University, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Türkiye’xxdeki Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Alan Araştırması

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi (Dr)

 • 2000 Postgraduate

  Otel işletmelerinde çalışanların verimliliğini artırmaya yönelik teşvik araçları ve bunların bölümler arası farklılıkları (Ankarave İzmir otellerinde bir uygulama)

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli)