Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty of Tourism, Department of Tourism

 • 2020 - 2020 Assistant Professor

  Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty of Tourism, Department of Tourism

 • 2019 - 2020 Assistant Professor

  Bitlis Eren University, Kanık School Of Applıed Scıences, Department Of Tourısm And Hotel Management

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Deputy Head of Department

  Ankara Haci Bayram Veli University

 • 2020 - Continues Assistant Manager of Research and Application Center

  Ankara Haci Bayram Veli University

 • 2019 - 2020 Head of Department

  Bitlis Eren University

Courses

 • Doctorate Gelir Yönetimi

 • Undergraduate Araştırma Teknikleri

 • Undergraduate Servis ve Bar Bilgisi

 • Undergraduate Önbüro Yönetimi

 • Postgraduate Kültürel Miras Turizmi

 • Undergraduate Kat Hizmetleri

 • Undergraduate Dünya Turizm Hareketleri

 • Postgraduate Küreselleşme ve Turizm

 • Associate Degree Genel İşletme

 • Undergraduate Turizme Giriş

 • Undergraduate Ön Büro Yönetimi (İ.Ö.)

 • Undergraduate Ön Büro Uygulamaları