Education Information

Education Information

 • 2020 - 2020 Doctorate

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Turkey

 • 2017 - 2019 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Turkey

 • 2012 - 2017 Undergraduate

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Ahmed Gazzâlî ve Bevâriku'l-İlmâ' Fî Tekfîri Men Yuharrimu's-Semâ' isimli eserinin incelenmesi

  Sivas Cumhuriyet University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü