Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİTLİS MİLLETVEKİLLERİNİN I. DÖNEM I. YASAMA YILI FAALİYETLERİ

ULUSLARARASI BİTLİS TARİHİ VE İDRİS-İ BİTLİSÎ SEMPOZYUMU, Bitlis, Turkey, 11 - 13 October 2019, vol.1, pp.647-660

Karşılıklı Ziyaretler Çerçevesinde Şevket Mirziyoyev Dönemi Türkiye- Özbekistan İlişkileri

I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu, 8 - 10 November 2018

Birinci Dünya Savaşında Hicaz Müdafaası

Haremeyn-i Şerifeyn Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa Sempozyumu, Turkey, 27 - 28 December 2018

1958 Irak Askeri Darbesi

XVIII. Türk Tarih Kongresi, 1 - 05 October 2018

Dr. Şefik Arif’xxin Kaleminden Sıhhi ve İçtimai Coğrafya, Urfa Vilayeti(1925)

II. ULUSLARARASI OSMANLI SANCAĞINDAN CUMHURİYET KENTİNE URFA TARİHİ SEMPOZYUMU, 6 - 08 April 2018

AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE - AZERBAYCAN MÜNASEBETLERİ

II. MİLLETLERARARASI AZERBAYCAN–TÜRKİYE MÜNASEBETLERİ, Baku, Azerbaijan, 12 - 14 October 2017

Cengiz Aytmatov’un “Cengiz Han’a Küsen Bulut” Eseri Üzerine bir İnceleme(Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Tarih)

MÜASİR DÜNYADA İNTEQRASİYA VƏ ELMİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ”, Lenkeran, Azerbaijan, 22 - 23 December 2017

AK Parti Dönemi Türkiye Kırgızistan Siyasi İlişkileri

ULUSLARARASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU, Kastamonu, Turkey, 22 - 24 May 2015, pp.189-200

Hocalı Katliamının Türk Basınındaki Yankıları ve Katliamın Türkiye Azerbaycan İlişkilerine Etkisi

I. Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 12 - 14 May 2016

Books & Book Chapters

Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Suudilerin Arabistan’xxda Hakimiyet Mücadelesi

in: ”Tarih Yolunda Bir Ömür” Prof. Dr. Hale Şıvgın’xxa Armağan, Günay, Nejla Hayta, Necdet Can, Mustafa, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.267-298, 2020

BİTLİS MİLLETVEKİLLERİNİN I. DÖNEM I. YASAMA YILI FAALİYETLERİ

in: Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis, Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI,Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ, Editor, Kalkan Matbaacılık, Bitlis, pp.647-660, 2019

Atatürk Döneminde Türkiye’nin Orta Doğu Siyaseti

in: GEÇMİŞ VE GELECEK BAĞLAMINDA ORTA DOĞU, Zafer GÖLEN Abidin TEMİZER, Editor, Podgorica, Montenegro, pp.59-80, 2018

İnönü Dönemi Türkiye’nin Arap Siyaseti ve Türk-Suud İlişkileri

in: PROF. DR. VAHDET KELEŞYILMAZ ARMAĞANI-BİLİM UĞRUNDA 30 YIL-, Prof. Dr. Ahmet GÜNEŞProf. Dr. Hale ŞIVGINProf. Dr. Salim KOCAProf. Dr. İlhami DURMUŞ, Editor, Vadi Grafik Tasarım, Ankara, pp.257-270, 2018