Assoc. Prof. MUSTAFA CORA


Faculty of Divinity, Temel Islam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dali


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology

Education Information

1996 - 2007

1996 - 2007

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr), Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Postgraduate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli), Turkey

1980 - 1984

1980 - 1984

Undergraduate

Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Kur'ân'a göre "hevâ"

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr)

1995

1995

Postgraduate

Kur'ân'da Ad Kavmi

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty Of Divinity, Temel Islam Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2014 - 2017

2014 - 2017

Head of Department

Burdur Mehmet Akif Ersoy University

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir Tarihi ve Usulü-II

Postgraduate

Postgraduate

Kur'ân Kelime Bilgisi

Postgraduate

Postgraduate

Mantık ve Kur'ân'ı Anlama

Postgraduate

Postgraduate

Tefsir Usulü Metinleri

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir Tarihi Ve Usulü-ı

Postgraduate

Postgraduate

Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Postgraduate

Postgraduate

Kur'ân Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Kur'ân Kültürü

Postgraduate

Postgraduate

Kur'ân Kelime Bilgisi

Postgraduate

Postgraduate

Tefsir Rivayetleri

Postgraduate

Postgraduate

Kur'ân Tercüme Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışması

Postgraduate

Postgraduate

Günümüz Tefsir Problemeleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Postgraduate

Postgraduate

Tefsir Usulünde Temel Konular

Doctorate

Doctorate

Çağdaş Tefsir Metodolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Hadislerin Kur'ân Tefsirindeki Rolü

Doctorate

Doctorate

Tefsir-Kıraat ve Rivâyet İlişkisi

Postgraduate

Postgraduate

Tefsir Rivâyetleri

Postgraduate

Postgraduate

Tefsir Usûlü Metinleri

Undergraduate

Undergraduate

Kur'ân Tercümesi Teknikleri

Postgraduate

Postgraduate

Hadislerin Kur'ân Tefsirindeki Rolü

Postgraduate

Postgraduate

Hadislerin Kur'ân Tefsirine Katkıları

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir-I (Arapça)

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir-II (Arapça)

Undergraduate

Undergraduate

Kur'ân Okuma ve Tecvit-I

Postgraduate

Postgraduate

Postgraduate

Postgraduate

Kur'ân Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Kur'ân Okuma ve Tecvi-I

Undergraduate

Undergraduate

Kur'ân Okuma ve Tecvit - V

Undergraduate

Undergraduate

Kur'ân Okuma ve Tecvit-I

Undergraduate

Undergraduate

Kur'ân Okuma ve Tecvit - III

Undergraduate

Undergraduate

Kur'ân Okuma ve Tecvit-I

Undergraduate

Undergraduate

Tefsi-II

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir-I

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir-III

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir Tarihi ve Usulü

Undergraduate

Undergraduate

Tefsi-I

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Kur'ân Muhtevâsı Açısından Niyet ve Önemi

CORA M.

KESİT AKADEMİ DERGİSİ , no.23, pp.198-236, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Kur 'ân'da Âd Kavmi

CORA M.

The Journal of Academic Social Science Studies , vol.6, no.3, pp.109-134, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Hasan Basri Çantay Ve Meâli Hakkında Bir İnceleme Ve Değerlendirme

CORA M.

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.., Ankara, Turkey, 15 October 2023, vol.1

2023

2023

Niyetin Kur'ân Öğretisindeki Niteliği/keyfiyeti ve Değeri

CORA M.

Sempozyum, Baku, Azerbaijan, 15 June 2023, vol.2, pp.17-52

2019

2019

Hz. İbrâhim’in İmtihan Edildiği Kelimeler/Mâhiyetleri ve İlgili Bazı Mülâhazalar

CORA M.

ULUSLARARASI HZ. İBRÂHİM (a.s.) VE NÜBÜVVET SEMPOZYUMU, urfa, Turkey, 08 November 2019, vol.2, pp.100-121

2019

2019

BEŞERÎ MÜNÂSEBETLER VE UZLAŞI KÜLTÜRÜ AÇISINDAN ‘HUCURÂT SÛRESİ'NİN TAHLȊLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

CORA M.

VI. ULUSLARARASI DİN BİLİMLERİ SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI, alanya, Turkey, 18 April 2019, vol.1, pp.98-124

2018

2018

KUR’ȂN TEFSİRİ BAĞLAMINDA TİRMİZȊ’NİN ‘TEFSȊRU’L-KUR’ȂN’I HAKKINDA BİR İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

CORA M.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM ORTA ASYA ALİMLERİNİN İSLAM MEDENİYETİNE KATKILARI, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 October 2018, vol.2, pp.775-793

2018

2018

Sûfî/İşȃrȋ Tefsir Geleneğinde Ulvî Ve Suflî Boyutlarıyla İnsan

CORA M.

1.Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, ALALNYA, Turkey, 23 November 2018 - 25 March 2019

2018

2018

Kur’ȃn’ın Doğru Anlaşılması/İçselleştirilmesi ve Sosyal Hayatın Islahına Katkısı

CORA M.

IV. Uuslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 03 May 2018 - 05 March 2019, pp.31-49

2014

2014

Aile ve Eğitim Bağlamında Değerler

CORA M.

Aile ve Eğitim Bağlamında Değerler, Samsun, Turkey, 1 - 31 August 2014, vol.1, pp.693-703

Books & Book Chapters

2023

2023

HASAN BASRİ ÇANTAY’IN MEÂL ANLAYIŞI; TEVBE SÛRESİ ÖRNEĞİ

CORA M.

in: CUMHURİYETİN 100. YILI VE İLAHİYAT, Salih AYDEMİR, Musa BALCI, Erdem Can ÖZTÜRK, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.115-130, 2023

2022

2022

SABUNİ'YE GÖRE KUR'AN'IN KIRAATİ VE ONUNLA ANLAM İLİŞKİSİ

CORA M.

in: MUHAMMED ALİ ES-SABUNİ VE TEFSİR İLMİNDEKİ YERİ, Zeki Keskin, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.117-138, 2022

2021

2021

KUR'ÂN'DA ÂD KAVMİ

CORA M.

Edüt Yayınları, Samsun, 2021

2013

2013

Kur ân a Göre Hevâ Kavramı

CORA M.

Etüt Yayınları, Samsun, 2013