Education Information

Education Information

  • 1981 - 1989 Doctorate

    Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Turkey

  • 1973 - 1977 Undergraduate

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Ve Maliye Pr., Turkey