Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Professor

  Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Finance

 • 2006 - 2017 Associate Professor

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Courses

 • Doctorate Maliye Politikası Analizi

 • Postgraduate İktisadi ve Mali Düşüncenin Evrimi

 • Undergraduate Yoksulluk Gelir Dağılımı ve Kamu Politikaları

 • Undergraduate Maliye Politikası

 • Undergraduate İktisadi Gelişme ve Vergilendirme

 • Undergraduate Maliye Tarihi (Seç)

 • Undergraduate Kamu Ekonomisi