Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kefalet Sözleşmesinde Eşin Yazılı Rızası

Türk Borçlar Kanunu'nun 10. Yılı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 October 2022

Taşınır Rehninin Kurulmasında Uygulanacak Şeklin, 6750 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Ticaret Hukuku Sempozyumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Kırıkkale, Turkey, 09 February 2021, pp.77-79

Mücbir Sebep Kavramının, Salgın Dönemlerinde Sözleşmelere Etkisinin Değerlendirilmesi

Covid-19 Pandemisi: Hukuksal Sorunlar, Araştırma Etiği ve Karar Alma Süreçleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 December 2020

Evliliğin İdari Yoldan Sona Erdirilmesi

2. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 08 March 2019, vol.2, pp.1613-1623

Türk Aile Hukukunda Anne ile Soybağının Kurulması

Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 11 March 2017

Metrics

Publication

12

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals