Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile İlişkileri

in: TÜRK DIŞ POLİTİKASININ 100 YILI (1923- 2023), Karabulut, Bilal; Purtaş, Fırat, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.89-103, 2023

Osmanlı-Fransız İlişkileri

in: Geçmişten Günümüze Türk-Fransız İlişkileri, Haydar Çakmak, Editor, Efil Yayınevi, Ankara, pp.3-59, 2017

Metrics

Publication

3

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

32
UN Sustainable Development Goals