Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Hacettepe University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Ve Cam Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Öğretmen görüşlerine göre orta öğretim kurumlarındaki seramik derslerinde uygulanan öğretim yöntem ve teknikleri ile araç-gereç ve malzeme kullanımının incelenmesi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Hacılar antik yerleşkesinde bulunan seramik kaplar üzerindeki bezemelerin plastik açıdan incelenerek artistik yüzey değerlendirmesinde bireysel etkileri

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik (Yl) (Tezli)