Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çağdaş Sanatta “Öze” Dönüş Sorunsalı

SMART JOURNAL , vol.52, no.7, pp.3057-3066, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇAĞDAŞ SANATTA ÖZGÜN BİR İFADE BİÇİMİ: ED FAİRBURN’UN DENEYSEL PORTRELERİ

SİVAS II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH, Sivas, Turkey, 15 - 17 September 2023, pp.561-575

YAYOİ KUSAMA’NIN TEKNOLOJİ SANAT İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA YARATICI TAVRI ÜZERİNE OKUMALAR

4. ULUSLARARASI KAPADOKYA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 16 - 17 April 2023, pp.825-836

DAVİD MORENO’NUN MİMARİ HEYKELLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

4. ULUSLARARASI KAPADOKYA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 16 - 17 April 2023, pp.815-824

KOLAJ TEKNİĞİNE ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM İLE CHRİSTİNE KİM ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI TOPKAPI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 15 - 16 March 2023, pp.323-332

BASKIRESİM SANATINDA TOMİYUKİ SAKUTA’NIN PORTRELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

ULUSLARARASI TOPKAPI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 15 March - 16 December 2023, pp.72-81

Geçmişten Günümüze Baskıresimde Çok Katmanlı Kurgusal Bir Dil Olarak Kadına Dair Yansımalar

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019

KENT VE KİMLİK BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ MİMARİDE SIRADIŞI MÜZE YAPILARI

Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019

Çağdaş Sanatta Malzemenin Değişen Rolü

2nd International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019 Creative Commons License

Çağdaş Sanatta Sanatçının İmtiyazında Olan Renkler: Klein Mavisi ve Vantablack

2nd International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences (ICES-2019) Proceedings, İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019 Creative Commons License

Teknoloji ve Sanat Karşılaşmalarında Mekanı Baştan Yaratmak

Başkent Üniversitesi, 3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2018, pp.165-174

Christo Ve Jeanne Claude İle Yerleştirme Sanatına Farklı Bir Bakış: “Mekâna ÖzgüYapıtlar”

Adana Çukurova Üniversitesi 2.SANAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 11 - 14 April 2018, pp.230-235

Disiplinler Arası Süreçte Baskı Resim ve Ötesi

I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU-Nevşehir (BILMES 2017), Nevşehir, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.943-948

KAVRAMSAL SÜREÇTE ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA MİNİMALİSTİKUNSURLAR VE BİREYSEL YANSIMALARI

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ALANYA, Turkey, 18 - 20 May 2017

GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM ALANLARINDA TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMLER VE İNTERNET ORTAMINDA OLUŞTURULAN PLASTİK SANAT DİNAMİKLERİ

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM EDEBİYAT MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 24 - 25 March 2016

ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA KALIGRAFIK UNSURLAR

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ III. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR BİLİMSEL ARAŞTIRMA GÜNLERİ, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016, pp.31-33

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMLARVE SERAMİK EĞİTİMİNE KATKISI

2.Uluslararası Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 06 February 2016, pp.18-19

El ve Kollarını Kullanamayan Fiziksel Engelli Bireyler İçin Tasarlanan Uyarlama Aletleri ve Bunların Görsel Sanatlar Eğitimi Alanında Kullanılması

I. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Dün, Bugün, Gelecek Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Turkey, 27 - 29 April 2011

Plastik Sanatlarda Alternatif Sergileme Pratikleri ve Enstalasyon Uygulamaları

19.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2010

20 Yüzyılda Bir Tasarım İkonu Olarak Bauhaus Ekolü

I. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 8 - 10 October 2009, pp.615-619

Aesthetic Utopias and Dystopias of Cyber Culture in Postmodern Times

World Congress on Arts, Humanities and Social Sciences, Paris, France, 1 - 03 June 2009, vol.54, pp.391-396

Kültürleri Tanımlamada Arkeolojik Belge Olarak Seramik Buluntular ve İnandıktepe Vazosu Örneği

IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, Çankırı, Turkey, 13 - 15 November 2008, pp.607-611

Yer Edinme Yerinden Edilme Sorunsalının Plastik Sanatlardaki Etkisi ve Fikret Mualla Örneği

Işık Üniversitesi ve Kültür Araştırmaları Derneği, IV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu (İç/Dış/Göç ve Kültür), İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2007, pp.133-134

Antik Dönem Burdur Hacılar Seramik Kaplarının Çağdaş Yorumları

XIII. Ulusal Kil Sempozyumu, Isparta, Turkey, 12 - 14 September 2007, pp.619-630

Plastik Sanatlarda Sanat Ekonomisi Sorunsalına Sanatçı Perspektifinden Bir Bakış

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 02 December 2006, pp.463-470

Küreselleşme Sürecinde Net Art

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 02 December 2006, vol.1, pp.78-87

Plastik Sanatlarda Avangard Kuramı ve Modern Postmodern Sürecinde Estetik Yaklaşımlar

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye Estetik Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 November 2006, pp.47

Anadolu Seramik Tarihinde ilkel Çömlekçilik ve Geleneksel Diyarbakır Çömlekçiliği

Dicle Üniversitesi, I. Geleneksel Diyarbakır El Sanatları Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 16 - 17 November 2006, pp.52

Seramik Yüzeylerde Dekor Tasarımı ve Burdur Hacılar Örneğinde Arkeolojik Seramik Kap Buluntuları

VI. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Sakarya, Turkey, 30 October - 01 November 2006, vol.7, pp.520-524

Kültürleri Tanımada Seramiğin Önemi ve Arkeolojik Belge Olarak Seramik Buluntular

VI. Uluslarası Katlımlı Seramik Kongresi, Sakarya, Turkey, 30 October - 01 November 2006, vol.1, pp.531-535

Anadoluda Seramik Ritonlar ve Günümüz Seramik Sanatına Yansımaları

Sanatta Anadolu Aydınlanması: Bireysellik, Ulusallık, Evrensellik Ulusal Sanat Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 05 June 2005, vol.1, pp.206-212

Books & Book Chapters

Cumhuriyet Sonrası Seramik Heykel Sanatında Disiplinlerarası Süreç

in: TÜRKİYE'DE SANATIN 100 YILI, Fulya Bayraktar, Zeliha Kayahan, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.177-196, 2023

Çağdaş Sanatta Labirent Kavramı Özelinde Yaratılan Çevre

in: Özel Konular ile A'dan Z'ye Sanat, Ahmet Aytaç,Fahrettin Geçen, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.25-42, 2021

Çağdaş Sanatta Labirent Kavramı Özelinde Yaratılan Çevre

in: Özel Konular İle A'dan Z'ye Sanat, Fahrettin Geçen, Ahmet Aytaç, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.25-42, 2021

Antik Dönem Çatalhöyük Mimari PlanlarınınKent ve Aidiyet Bağlamında Baskıresimde BireyselYansımaları

in: Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları II, Nural İMİK TANYILDIZI, Yelda DURGUN ŞAHİN, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ A.Ş., Ankara, pp.191-204, 2020

Sanatçı Gözüyle İncesu

in: FOTOĞRAFLARLA İNCESU, Zekeriya Karakol, Editor, Meka Ofset, Kayseri, pp.201-208, 2017

Metrics

Publication

82

Citiation (TrDizin)

14

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

10