Assoc. Prof. NASRULLAH UZMAN


Faculty of Letters, Department of History

Department of History of The Republic of Turkey


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History of Turkish Republic

Email: nasrullah.uzman@hbv.edu.tr
Office Phone: +90 312 546 0780
Web: https://avesis.hacibayram.edu.tr/nasrullah.uzman
Address: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü D Blok 7. Kat Oda No 718 Emniyet Mahallesi Abant-1 Caddesi No: 10/2D Yenimahalle / ANKARA

Metrics

Publication

66

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

104

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

20

Open Access

33
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2013

2008 - 2013

Doctorate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Dr), Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Postgraduate

Kafkas University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Kafkas University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Türkiye’xxnin mülteci ve muhacir politikaları (1923-1947) Sustainable Development

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Dr)

2008

2008

Postgraduate

İttihat ve Terakki Dönemi Türk - Rus ilişkileri (1908-1918)

Kafkas University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

History of Turkish Republic

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty of Letters, Department of History

2014 - 2019

2014 - 2019

Assistant Professor

Gazi University, Edebiyat Fakültesi, Tarih

2009 - 2013

2009 - 2013

Research Assistant

Gazi University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2008 - 2009

2008 - 2009

Research Assistant

Kafkas University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Deputy Head of Department

Gazi University

Courses

Undergraduate

Undergraduate

TAR- 441 TÜRKİYEDE NÜFUS, GÖÇ, KENTLEŞME

Postgraduate

Postgraduate

2440045 TÜRK YENİLEŞME TARİHİ

Postgraduate

Postgraduate

1440050 YAKINÇAĞDA OSMANLI DEVLETİNDE GÖÇLER

Undergraduate

Undergraduate

TAR- 421 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ-I

Postgraduate

Postgraduate

1450051 TÜRK PARLAMENTO TARİHİ I

Postgraduate

Postgraduate

2450055 TÜRK PARLAMENTO TARİHİ-II

Doctorate

Doctorate

5450046 SEMİNER

Undergraduate

Undergraduate

TAR-301 ARAŞTIRMA PROJESİ-I

Undergraduate

Undergraduate

TAR- 302 ARAŞTIRMA PROJESİ-II

Undergraduate

Undergraduate

TAR- 431 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ SEMİNERİ-I

Postgraduate

Postgraduate

2450006 OSMANLICA TARİHİ METİNLER II

Undergraduate

Undergraduate

TAR- 432 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ SEMİNERİ-II

Postgraduate

Postgraduate

1450004 OSMANLICA TARİHİ METİNLER-I

Undergraduate

Undergraduate

TAR-201 TARİH VE ENFORMATİK-I

Postgraduate

Postgraduate

2380005 SEMİNER

Postgraduate

Postgraduate

1450049 TÜRK İNKİLABININ DAYANDIĞI TARİHİ TEMELLER I

Undergraduate

Undergraduate

TAR-202 TARİH VE ENFORMATİK-II

Undergraduate

Undergraduate

TAR-415 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSADİ TARİHİ-I

Undergraduate

Undergraduate

TAR-423 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ-I

Undergraduate

Undergraduate

TAR-424 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ-II

Undergraduate

Undergraduate

TAR-334 TÜRK İNKILÂBININ TEMELLERİ-II

Undergraduate

Undergraduate

TAR-333 TÜRK İNKILÂBININ TEMELLERİ-I

Advising Theses

2021

2021

Postgraduate

İSTİHLAK-I MİLLİ KADINLAR CEMİYETİ (1913-1918)

UZMAN N. (Advisor)

Ö.YALÇIN(Student)

2021

2021

Postgraduate

Halide Edip Adıvar'ın hayatı ve siyasi kişiliği

UZMAN N. (Co-Advisor), KAYMAZ İ. Ş. (Co-Advisor)

H.AR(Student)

2020

2020

Doctorate

Ordu-Siyaset İlişkileri (1960-1971)

UZMAN N. (Advisor)

İ.OK(Student)

2020

2020

Doctorate

Osmanlı'dan Cumhuriyete Yasaklar (1908-1923)

UZMAN N. (Advisor)

N.SARALİ(Student)

2019

2019

Postgraduate

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Yemen (1911-1914)

UZMAN N. (Advisor)

A.ACAR(Student)

2019

2019

Postgraduate

İttihat ve Terakki'nin Alevi-Bektaşi politikaları

UZMAN N. (Advisor)

G.GÖKÇEK(Student)

2019

2019

Postgraduate

Rusya'nın Hive Hanlığı'nı işgali

UZMAN N. (Advisor)

S.ALİ(Student)

2019

2019

Postgraduate

Hüsrev gerede: Hayatı ve siyasi kişiliği (1884-1962)

UZMAN N. (Advisor)

E.ALKAN(Student)

2019

2019

Postgraduate

Türk basın tarihinde Takvim-i Ticaret Gazetesi (1866-1867)

UZMAN N. (Advisor)

F.MEHMET(Student)

Articles Published in Other Journals

2023

2023

Atatürk Biyografileri Üzerine

UZMAN N.

Türk Yurdu , vol.43, no.435, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

2023

2023

Aksiyoner Bir Mütefekkir: Prof. Dr. Osman Turan

UZMAN N.

Türk Yurdu , no.245, pp.74-76, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Umuda Yolculuğun Bilançosu: Suriyeli Sığınmacıların Avrupa Hayali

Uzman N.

Türk Yurdu , vol.37, no.360, pp.42-46, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Statüleri

Uzman N.

Türk Yurdu , vol.37, no.355, pp.39-42, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2016

2016

Nurettin Topçu’nun Türk Yurdu Yazıları

Uzman N.

Türk Yurdu , vol.36, no.345, pp.32-36, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2012

2012

Balkan Savaşlarında Gönüllü Birlikler

Uzman N.

Türk Yurdu , vol.32, no.303, pp.170-175, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

27 Mayıs 1960 Darbesini Meşrulaştırma Çabaları Kapsamında Basın-İktidar İlişkileri

UZMAN N.

Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek Sempozyumu, Turkey, 1 - 02 June 2022, pp.221-235

2023

2023

Cumhuriyetin En Uzun Gecesi: 15 Temmuz ve Milli İrade

UZMAN N.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik, Türkiye Yüzyılı Uluslararası Çevrim İçi Sempozyumu II “Bilim Yüzyılının Kahramanları”, 15 July 2023

2022

2022

Milli Mücadele’ye Yerel Bakışlar: Kütahya Örneği

UZMAN N.

100. Yılında Millî Mücadele’de Batı Anadolu ve İzmir Sempozyumu, Turkey, 28 October 2022

2022

2022

Darbeleri Meşrulaştırma Aracı Olarak Basın: 27 Mayıs 1960 Örneği

UZMAN N.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Çevrimiçi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 20 July 2022

2021

2021

Türkiye’nin İşgücü Göçü Politikaları: Almanya Örneği

Uzman N.

Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşmasının 60. Yılı Sempozyumu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı., Ankara, Turkey, 02 November 2021

2017

2017

Kafkas Göçlerinin Anadolu’nun Demografik Yapısına Etkileri (1877-1878)

Uzman N.

Uluslararası 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın 140. Yılında Kafkas Göçleri ve Etkileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi-Gürcistan Dostluk Derneği), İstanbul, Turkey, 25 - 27 November 2017, pp.95-107 Creative Commons License

2019

2019

Vali Akif Eyidoğan’ın Raporuna Göre İkinci Dünya Savaşı’nın Başlarında Sivas Vilayeti

Uzman N.

Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.2, pp.431-454 Creative Commons License

2018

2018

27 Mayıs 1960 Darbesini Meşrulaştırma Çabaları: Diyanet İşleri Başkanlığı Örneği

Uzman N.

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (Türk Eğitim Sen-Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği), Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.4, pp.439-454 Creative Commons License

2018

2018

Cumhuriyet Dönemi Nüfus ve Göç Politikaları Bağlamında Diyarbakır İskân Raporu (1937-1943)

UZMAN N.

Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Diyarbakır Sempozyumu (Dicle Üniversitesi), Diyarbakır, Turkey, 8 - 09 November 2018 Sustainable Development

2018

2018

Hatıraların Siyasi-Hukuki Hayatta Kullanılmaları: Yassıada Yargılamalarında Delil Teşkil Eden Günlükler Örneği

UZMAN N.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu (Türk Tarih Kurumu-Adnan Menderes Üniversitesi), Aydın, Turkey, 25 - 28 April 2018

2018

2018

Mustafa Kemal Atatürk’ü Yetiştiren Kadın: Zübeyde Hanım

Uzman N.

Anadolu Kadınları Teşkilatı (Bâcıyân-ı Rûm) Sempozyumu (Türk Tarih Kurumu-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi), Bilecik, Turkey, 21 - 23 February 2018

2016

2016

Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Göç ve İskânları (1991-2011)

Uzman N.

Uluslararası Gürcistan’da İslâmiyet’in Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi-Gürcistan Dostluk Derneği), İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.333-346 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

1917 Ekim İhtilali’nin Osmanlı-Azerbaycan İlişkilerine Etkileri

UZMAN N.

Tarihin Yol Ayrımında Azerbaycan: Kaos ve Karmaşa 1917 Yılı Kongresi (Azerbaycan Millî İlimler Akademisi A.A. Bakıhanov adına Tarih Enstitüsü-Azerbaycan Tarih Kurumu Sosyal Birliği-Azerbaycan Tarihçileri Birliği), Baku, Azerbaijan, 2 - 03 November 2017

2016

2016

Demokrat Parti Döneminde Yozgat’ta İktidar Muhalefet İlişkileri (1950-1960)

Uzman N.

I. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Bozok Üniversitesi), Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.2, pp.361-382 Creative Commons License

2011

2011

Balkan Paktı ve Basındaki Yansımaları

Uzman N.

VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Bildiriler (Atatürk Araştırma Merkezi), Ankara, Turkey, 17 - 22 November 2011, vol.2, pp.1257-1303 Creative Commons License

2014

2014

Milletvekili Olarak Nevzat Kösoğlu

UZMAN N.

Kültür Hayatımızda Nevzat Kösoğlu Bilgi Şöleni (Türk Ocakları Genel Merkezi), Ankara, Turkey, 22 March 2014

2010

2010

Cumhuriyet Türkiye’sinin İlk Kadın Milletvekilleri: Biyografileri, Genel Özellikleri ve TBMM’deki Faaliyetleri

Uzman N.

II. Genç Bilim Adamları Sempozyumu (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ankara, Turkey, 18 - 20 May 2010, pp.53-106 Creative Commons License

2008

2008

I. Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti ve Rusya’nın Yakınlaşma Çabaları

Uzman N.

II. Uluslararası Kafkasya Tarih Sempozyumu (Kafkas Üniversitesi), Kars, Turkey, 15 - 17 October 2008, pp.391-400 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2023

2023

Milli Mücadele Döneminde Aydın

TURAN M., UZMAN N.

in: Milli Mücadele’nin Yerel Tarihi 1918-1923, Mustafa Göleç, Zeynep Kevser Şerefoğlu, İlhami Danış, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, pp.79-132, 2023

2023

2023

Milli Mücadele Döneminde Batı Cephesi

Turan M., Uzman N.

in: Milli Mücadele’nin Yerel Tarihi 1918-1923 C. 1, Mustafa Göleç,Zeynep Kevser Şerefoğlu,İlhami Danış, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.1-22, 2023

2023

2023

Milli Mücadele Döneminde Kütahya

Uzman N.

in: Milli Mücadele’nin Yerel Tarihi 1918-1923 C. 1, Mustafa Göleç,Zeynep Kevser Şerefoğlu,İlhami Danış, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.245-282, 2023

2023

2023

Tarihî Açıdan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi

UZMAN N.

in: 100. Yılında Mübadele, Fatih Sakallı-Kamil Parın, Editor, Ihlamur Yayınları, pp.317-324, 2023

2023

2023

Milli Mücadele Döneminde Batı Cephesi

TURAN M., UZMAN N.

in: Milli Mücadele’nin Yerel Tarihi 1918-1923, Mustafa Göleç, Zeynep Kevser Şerefoğlu, İlhami Danış, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, pp.1-22, 2023

2023

2023

Milli Mücadele Döneminde Aydın

Turan M., Uzman N.

in: Milli Mücadele’nin Yerel Tarihi 1918-1923 C. 1, Mustafa Göleç,Zeynep Kevser Şerefoğlu,İlhami Danış, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.79-132, 2023

2022

2022

Demokrat Parti Döneminde Yozgat’ta İktidar-Muhalefet İlişkileri (1950-1960)

UZMAN N.

in: Yozgat -Tarihi ve Kültürü-, Güngör, Ebubekir, Editor, Akçağ Yayınları, pp.89-112, 2022

2021

2021

Maarif Kongresi: Milli Mücadele’deki Yeri ve Önemi

Uzman N.

in: 2023’e Doğru; Türk Eğitiminin Dünü Bu Günü ve Yarını -Özel- (II. Maarif Kongresi Anısına), Ümit POLAT - Savaş KARAGÖZ, Editor, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, pp.21-28, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Türk Demokrasi Tarihi Açısından 1946 Seçimleri

Uzman N.

in: TBMM’nin Açılışının 101. Yıl Dönümünde Türk Demokrasi Tarihi Yazıları, İsmet Türkmen - Yunus Emre Tekinsoy - Murat Hanilçe - Nazim Boy - Fatih Erarslan, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.673-688, 2021 Creative Commons License

2020

2020

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 8. Sınıf, 2. Dönem

UZMAN N.

SEBIT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ, Ankara, 2020

2020

2020

Atatürk Döneminde Bölgesel İttifak Arayışları: Balkan Misakı ve Sadabat Paktı

Uzman N.

in: 95. Yılında Türkiye Cumhuriyeti’nde Siyasî, Sosyal ve Ekonomik Hayat (1918-1938), Turan, Mustafa, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Yay, Ankara, pp.359-385, 2020 Creative Commons License

2020

2020

27 Mayıs 1960 Darbesini Meşrulaştırma Çabaları: ‘27 Mayıs İnkılâp Hareketi Niçin Yapıldı?

Uzman N.

in: Tarih Yolunda Bir Ömür Prof. Dr. Hale Şıvgın’a Armağan, Hayta, Necdet, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1087-1099, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Milletvekili Olarak Nevzat Kösoğlu

Uzman N.

in: Nevzat Kösoğlu Armağanı, Ayşe Melek Kösoğlu Özyetkin, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.148-166, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Millî Bir Destan: Kurtuluş Savaşı

UZMAN N.

in: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 8. Sınıf, 1. Dönem II. Bölüm, , Editor, SEBIT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ, Ankara, pp.11-102, 2019

2019

2019

Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

UZMAN N.

in: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 8. Sınıf, 1. Dönem I. Bölüm, , Editor, SEBIT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ, Ankara, pp.81-242, 2019

2018

2018

İktidardaki Muhalif Prof. Dr. Osman Turan

Uzman N.

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018

2018

2018

Türkiye’nin Mülteci ve Muhacir Politikaları (1923-1947)

Uzman N.

Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 2018 Sustainable Development

2018

2018

Türkiye’nin Göçmen Politikalarını Belirleyen Etkenler (1923-1947)

Uzman N.

in: Prof. Dr. Vahdet Keleşyılmaz Armağanı -Bilim Uğrunda 30 Yıl-, Ahmet Güneş, Hale Şıvgın, Salim Koca, İlhami Durmuş, Editor, Vadi Grafik Tasarım, Ankara, pp.271-281, 2018 Creative Commons License

2018

2018

Alparslan Türkeş ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kuruluş Süreci

Uzman N.

in: Doğumunun 100. Yılında Alparslan Türkeş’e Armağan, Saadettin Yağmur Gömeç, Tuba Tombuloğlu, Editor, Berikan Yay., Ankara, pp.227-246, 2018 Creative Commons License

2015

2015

Balkan Savaşlarında Gönüllü Birlikler

Uzman N.

in: 100. Yılında Balkan Harbi, Çağatay Özdemir, Editor, Türk Yurdu Yayınları, Ankara, pp.268-276, 2015 Creative Commons License

2015

2015

ATATÜRK, İNÖNÜ VE BAYAR DÖNEMLERİ (1923-1960)

UZMAN N.

in: ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TARİH (Konu Anlatımı-Konu Testleri-Konu Kaynakçası), Hacı Mustafa Eravcı, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.541-593, 2015

2014

2014

Sadri Maksudi Arsal’ın TBMM’deki Faaliyetleri

Uzman N.

in: Tarihin ve Tarihçinin İzinden Kâzım Yaşar Kopraman Armağanı, Altan Çetin, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.477-496, 2014 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

Atatürk Ansiklopedisi

UZMAN N.

Atatürk Araştırma Merkezi, pp., 2022

2022

2022

Atatürk Ansiklopedisi

UZMAN N.

Atatürk Araştırma Merkezi, pp., 2022


Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1