Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Statüleri

Türk Yurdu , vol.37, no.355, pp.39-42, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Nurettin Topçu’nun Türk Yurdu Yazıları

Türk Yurdu , vol.36, no.345, pp.32-36, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Balkan Savaşlarında Gönüllü Birlikler

Türk Yurdu , vol.32, no.303, pp.170-175, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’nin İşgücü Göçü Politikaları: Almanya Örneği

Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşmasının 60. Yılı Sempozyumu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı., Ankara, Turkey, 02 November 2021

Kafkas Göçlerinin Anadolu’nun Demografik Yapısına Etkileri (1877-1878)

Uluslararası 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın 140. Yılında Kafkas Göçleri ve Etkileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi-Gürcistan Dostluk Derneği), İstanbul, Turkey, 25 - 27 November 2017, pp.95-107 Creative Commons License

Vali Akif Eyidoğan’ın Raporuna Göre İkinci Dünya Savaşı’nın Başlarında Sivas Vilayeti

Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.2, pp.431-454 Creative Commons License

27 Mayıs 1960 Darbesini Meşrulaştırma Çabaları: Diyanet İşleri Başkanlığı Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (Türk Eğitim Sen-Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği), Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.4, pp.439-454 Creative Commons License

Cumhuriyet Dönemi Nüfus ve Göç Politikaları Bağlamında Diyarbakır İskân Raporu (1937-1943)

Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Diyarbakır Sempozyumu (Dicle Üniversitesi), Diyarbakır, Turkey, 8 - 09 November 2018 Sustainable Development

Hatıraların Siyasi-Hukuki Hayatta Kullanılmaları: Yassıada Yargılamalarında Delil Teşkil Eden Günlükler Örneği

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu (Türk Tarih Kurumu-Adnan Menderes Üniversitesi), Aydın, Turkey, 25 - 28 April 2018

Mustafa Kemal Atatürk’ü Yetiştiren Kadın: Zübeyde Hanım

Anadolu Kadınları Teşkilatı (Bâcıyân-ı Rûm) Sempozyumu (Türk Tarih Kurumu-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi), Bilecik, Turkey, 21 - 23 February 2018

Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Göç ve İskânları (1991-2011)

Uluslararası Gürcistan’da İslâmiyet’in Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi-Gürcistan Dostluk Derneği), İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.333-346 Creative Commons License Sustainable Development

1917 Ekim İhtilali’nin Osmanlı-Azerbaycan İlişkilerine Etkileri

Tarihin Yol Ayrımında Azerbaycan: Kaos ve Karmaşa 1917 Yılı Kongresi (Azerbaycan Millî İlimler Akademisi A.A. Bakıhanov adına Tarih Enstitüsü-Azerbaycan Tarih Kurumu Sosyal Birliği-Azerbaycan Tarihçileri Birliği), Baku, Azerbaijan, 2 - 03 November 2017

Demokrat Parti Döneminde Yozgat’ta İktidar Muhalefet İlişkileri (1950-1960)

I. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Bozok Üniversitesi), Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.2, pp.361-382 Creative Commons License

Balkan Paktı ve Basındaki Yansımaları

VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Bildiriler (Atatürk Araştırma Merkezi), Ankara, Turkey, 17 - 22 November 2011, vol.2, pp.1257-1303 Creative Commons License

Milletvekili Olarak Nevzat Kösoğlu

Kültür Hayatımızda Nevzat Kösoğlu Bilgi Şöleni (Türk Ocakları Genel Merkezi), Ankara, Turkey, 22 March 2014

Cumhuriyet Türkiye’sinin İlk Kadın Milletvekilleri: Biyografileri, Genel Özellikleri ve TBMM’deki Faaliyetleri

II. Genç Bilim Adamları Sempozyumu (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ankara, Turkey, 18 - 20 May 2010, pp.53-106 Creative Commons License

I. Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti ve Rusya’nın Yakınlaşma Çabaları

II. Uluslararası Kafkasya Tarih Sempozyumu (Kafkas Üniversitesi), Kars, Turkey, 15 - 17 October 2008, pp.391-400 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Türk Demokrasi Tarihi Açısından 1946 Seçimleri

in: TBMM’nin Açılışının 101. Yıl Dönümünde Türk Demokrasi Tarihi Yazıları, İsmet Türkmen - Yunus Emre Tekinsoy - Murat Hanilçe - Nazim Boy - Fatih Erarslan, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.673-688, 2021 Creative Commons License

Maarif Kongresi: Milli Mücadele’deki Yeri ve Önemi

in: 2023’e Doğru; Türk Eğitiminin Dünü Bu Günü ve Yarını -Özel- (II. Maarif Kongresi Anısına), Ümit POLAT - Savaş KARAGÖZ, Editor, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, pp.21-28, 2021 Creative Commons License

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 8. Sınıf, 2. Dönem

SEBIT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ, Ankara, 2020

Atatürk Döneminde Bölgesel İttifak Arayışları: Balkan Misakı ve Sadabat Paktı

in: 95. Yılında Türkiye Cumhuriyeti’nde Siyasî, Sosyal ve Ekonomik Hayat (1918-1938), Turan, Mustafa, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Yay, Ankara, pp.359-385, 2020 Creative Commons License

27 Mayıs 1960 Darbesini Meşrulaştırma Çabaları: ‘27 Mayıs İnkılâp Hareketi Niçin Yapıldı?

in: Tarih Yolunda Bir Ömür Prof. Dr. Hale Şıvgın’a Armağan, Hayta, Necdet, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1087-1099, 2020 Creative Commons License

Milletvekili Olarak Nevzat Kösoğlu

in: Nevzat Kösoğlu Armağanı, Ayşe Melek Kösoğlu Özyetkin, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.148-166, 2019 Creative Commons License

Millî Bir Destan: Kurtuluş Savaşı

in: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 8. Sınıf, 1. Dönem II. Bölüm, , Editor, SEBIT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ, Ankara, pp.11-102, 2019

Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

in: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 8. Sınıf, 1. Dönem I. Bölüm, , Editor, SEBIT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ, Ankara, pp.81-242, 2019

İktidardaki Muhalif Prof. Dr. Osman Turan

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018

Türkiye’nin Mülteci ve Muhacir Politikaları (1923-1947)

Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 2018 Sustainable Development

Alparslan Türkeş ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kuruluş Süreci

in: Doğumunun 100. Yılında Alparslan Türkeş’e Armağan, Saadettin Yağmur Gömeç, Tuba Tombuloğlu, Editor, Berikan Yay., Ankara, pp.227-246, 2018 Creative Commons License

Türkiye’nin Göçmen Politikalarını Belirleyen Etkenler (1923-1947)

in: Prof. Dr. Vahdet Keleşyılmaz Armağanı -Bilim Uğrunda 30 Yıl-, Ahmet Güneş, Hale Şıvgın, Salim Koca, İlhami Durmuş, Editor, Vadi Grafik Tasarım, Ankara, pp.271-281, 2018 Creative Commons License

Balkan Savaşlarında Gönüllü Birlikler

in: 100. Yılında Balkan Harbi, Çağatay Özdemir, Editor, Türk Yurdu Yayınları, Ankara, pp.268-276, 2015 Creative Commons License

ATATÜRK, İNÖNÜ VE BAYAR DÖNEMLERİ (1923-1960)

in: ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TARİH (Konu Anlatımı-Konu Testleri-Konu Kaynakçası), Hacı Mustafa Eravcı, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.541-593, 2015

Sadri Maksudi Arsal’ın TBMM’deki Faaliyetleri

in: Tarihin ve Tarihçinin İzinden Kâzım Yaşar Kopraman Armağanı, Altan Çetin, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.477-496, 2014 Creative Commons License

Metrics

Publication

48

Project

1

Thesis Advisory

20

Open Access

33
UN Sustainable Development Goals