Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erinlerde Sosyal Destek ve Sosyal Kaygı Arasındaki İlişki

20.Uluslarası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.46-57

Drama Temelli Sosyal Beceri Grup Rehberliği Programının Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi

International Learning Teaching and Educational Research Congress, Amasya, Turkey, 6 - 08 September 2018, pp.691-697