Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda (TCK M. 184/1) Suçun Tamamlanma Anı Ve Bağlantılı Sorunlar

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Program, İstanbul, Turkey, 26 October 2021

İstinaf Kanun Yolunda Koruma Tedbirleri

Türk Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 18 October 2018, vol.1, pp.147-166

5237 Sayılı TCK Sisteminde Haksızlık Yanılgısı ve Yargıtay Uygulaması

13. Türk Ceza Hukuku Günleri, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2018, pp.39-56

Aussagedelikte im türkischen Strafrecht

III.Türkisch-Koreanisches Strafrechtssymposium, İstanbul, Turkey, 1 - 02 October 2015, vol.4, pp.75-95

İstinaf ve Bireysel Başvuru Türkiye Raporu

12. Ceza Hukuku Günleri: İstinaf Kanun Yolu ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, İstanbul, Turkey, 1 - 02 June 2017, pp.71-110

Yakalama ve Gözaltı

11. Ceza Hukuku Günleri, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.291-295

Türk Hukukunda Suçların İçtimaı

Türkiye-Kore Ceza Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2011, vol.2, pp.31-59

Türk Ceza Adalet Sisteminde Koruma Tedbirlerinin Genel Değerlendirmesi

Türk Ceza Adalet Sistemine İlişkin Durum Değerlendirmesi, 25 - 26 November 2014

Suçların İçtimaına İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

8. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi Sempozyumu, Turkey, 31 May - 01 June 2013

Türk Ceza Hukuku Sisteminde Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımların Hukuki Niteliği

Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, 26 May - 04 June 2010, vol.2, pp.1891-1898

Hukuka Aykırı Koruma Tedbirleri Nedeniyle Cezai Sorumluluk

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu-II, Turkey, 30 April 2010

Books & Book Chapters

Ceza Muhakemesi Hukuku I

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020

Ceza Muhakemesi Hukuku II

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

in: CEZA HUKUKU BİLGİSİ, Prof. Dr. İlhan Üzülmez - Dr. Öğr. Üyesi Reşit Karaaslan, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, pp.122-153, 2020

KUSURLULUK

in: CEZA HUKUKU BİLGİSİ, Prof. Dr. İlhan Üzülmez - Dr. Öğr. Üyesi Reşit Karaaslan, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, pp.92-121, 2020

Örtülü Kazanç Aktarımı Çerçevesinde Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Şirketler Topluluğu İlişkisinde Bağlı Halka Açık Ortaklıklarda Oluşum Zamanı

in: Dr.Dr. h.c. Silvia Tellenbach’xxa Armağan, Yenisey Feridun, Özgenç İzzet, Nuhoğlu Ayşe, Sözüer Adem, Turhan Faruk, Editor, Seçkin, pp.209-229, 2018

Fikri İçtima

Adalet Yayınevi, 2013

Metrics

Publication

28

Citiation (TrDizin)

21

H-Index (TrDizin)

3

Thesis Advisory

10
UN Sustainable Development Goals