Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir 18. Yüzyıl Seyâhat-Nâmesi’nden“Seyahati Ve Hayatı Beraber Okumak”

Elginkan Vakfı 4. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2019, pp.645-662

Antoine Galland’ın Üç Dilli Sözlüğü

XII. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, BÜKREŞ, Romania, 25 September 2017 - 28 January 2018, pp.226-233

Dil Oğlanı Antonie Galland ve Durûb ı Emsâl i Türkîsindeki Türkçe Atasözleri

XI.Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapest, Hungary, 26 - 27 September 2016, pp.349-357

Bir Gelenek ve Edebî Türün İnkıtası Çerâğân ve Çerâğâniye

Elginkan Vakfı 2. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı, İstanbul, Turkey, 15 - 17 April 2015, pp.139-154

Âsitânenin Lâle Tarihi ve Kültürü HakkındaYazılmış Bir Eser Defter i Lâlezâr ı İstanbul

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 14 - 17 November 2015

Books & Book Chapters

Sabit

in: Eski Türk Edebiyatı III (17.YÜZYIL), Prof. Dr. Ahmet Mermer-Doç. Dr. Neslihan KOÇ KESKİN, Editor, Nobel, Ankara, pp.155-159, 2019

Meyhaneden Dergâha “Bu Âdem’in Sergüzeflti”

in: Meyhane Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi, Ankara, pp.261-305, 2019

Ahmed Kâmil Belgradî’nin Risâle-i Esâmî-i Lâle’si

in: Çiçek Kitabı, Prof. Dr. Emine Naskali Gürsoy, Editor, Dergah, İstanbul, pp.178-195, 2018

Mehmed Aşkî’nin Karanfil-nâme’sindeki Karanfiller ve Renkleri

in: Renk Kitabı, Emine Naskali Gürsoy, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.53-70, 2017

Edebî Türler

in: Eski Türk Edebiyatına Giriş, , Editor, Akçağ, Ankara, pp.271-436, 2016

Metrics

Publication

20

Thesis Advisory

19
UN Sustainable Development Goals