Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sürenin Diyalektiği

Mavi Yeşil , no.124, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A'mâk-ı Hayâl'den Aynadaki Yalan'a Zihniyet Sorgulaması

Sözün Tarihi-Tarihin Sözü: Tarih ve Edebiyat Arasında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 25 November 2021, pp.81-83

Kazan Bey’in Oğlu Uruz Bey’in Tutsak Olduğu Hikayede Mitin İşlevi

Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 2 - 05 May 2019

Muhacir Bir Entelektüelin Metinsel Bağlamda Hakikat Arayışı

X. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 04 December 2016, pp.329-345

Bergson’un Ahlak Felsefesi Bağlamında Reis Bey Tiyatrosu

Kaldırımlar’dan Sakarya’ya Necip Fazıl Sempozyumu, Turkey, 2 - 05 March 2017

Şiir Oyun Perspektifinde Haydar Ergülen Şiirine Bir Bakış

V. Ululslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 June 2014

Books & Book Chapters

Boyunduruk Hikayesinin Yapı ve İzlek Bakımından İncelenmesi

in: Reşat Nuri Güntekin, Oğuzhan Karaburgu, M. Fatih Kanter, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.337-351, 2021

Yediçınar Yaylası Romanında İktidar-Kötülük İlişkisi

in: Kemal Tahir, Hakan Sarı, Yusuf Koşar, Editor, Ihlamur Kitap, İstanbul, pp.298-310, 2021

İslâmi Türk Şiiri

in: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Nurullah Çetin, Fatih Sakallı, Cengiz Karataş, Editor, İlbilge Yayıncılık, Ankara, pp.279-301, 2021

Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ında Toprak Metaforu

in: Mehmet Akif Ersoy-Çetin ve Sessiz Bir Volkan, Salim Çonoğlu, Yasin Yavuz, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.77-99, 2021

Toplumsal Çözülüşün Kurgusal Metinde Yankısını Bulması: Ülfet'in Aynasında Bilinç Yoksunluğu

in: Servet-i Fünûn Dönemi Roman Okumaları, Eliuz Ülkü, Şişman Gülşan, Armağan Burak, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.267-291, 2020

Hasatlar ve San'atlar Velisi Hacı Bayram Veli Romanında Tarihsel Hafıza Aktarımı

in: Hacı Bayram Veli ve Ankara Kent Çalışmaları, Timur Ağıldere Suna, Özkul Fındık Nurşen, Aksoy Erdal, Editor, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.218-228, 2020

Aşkın Diyalektik Görünümleri Bağlamında ”Kalp Ağrısı” Romanı

in: Milli Edebiyat Dönemi Roman Okumaları, Ülkü Eliuz, Sabit Bayram, Fatih Uyar, Editor, Kesit Yayınları, pp.247-272, 2019

”Kazılık Koca Oğlu Yegenek Boyunu Beyan Eder” Destanında Kahraman Mitosu Olarak Alp Tipi Tasarımı

in: Dede Korkut Okumaları, Rmazan Korkmaz, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.211-226, 2016

Metrics

Publication

31

Open Access

2