Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

"Bir Tereddüd'ün Romanı"nda Postmodern Roman Unsurları

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.31, no.3, pp.1161-1170, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bergson'un Ruh-Zaman Anlayışı Bağlamında H.Nihal Atsız'ın Ruh Adam Romanı

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.5, no.1, pp.40-57, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sürenin Diyalektiği

Mavi Yeşil, no.124, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kazan Bey'in Oğlu Oruz'un Tutsak Olduğu Hikâyede Mitin İşlevi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.64, pp.185-195, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Ferdinand de Saussure'ün Çağdaş Dilbilime Katkıları

Mavi Yeşil, no.116, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Alev Alatlı Romanlarında Özne-İktidar İlişkisi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, pp.936-963, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

"Yalnız Seyahat Etmek" Öyküsünde Zeus İmgesi

Mavi Yeşil, no.95, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kemal Tahir in Yorgun Savaşçı Romanında Yapı ve İzlek

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, no.27, pp.150-182, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Şair Ben in Şiirsel Özne Merkezinde Öteki Ben Oluşturması Ergülen Şiirinde Kendilin Bilinci ve Yabancılaşma

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, no.10, pp.159-183, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Hilmi Yavuz ’un Çöl Şiirleri’nde Varlık Sorgulaması

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, no.8, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Edebiyatında Yeni Bir Tür Küçürek Öykü

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, no.7, pp.305-308, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Reşat Nuri Güntekin in Romanlarında Hastalık

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, no.6, pp.318-321, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A'mâk-ı Hayâl'den Aynadaki Yalan'a Zihniyet Sorgulaması

Sözün Tarihi-Tarihin Sözü: Tarih ve Edebiyat Arasında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 25 November 2021, pp.81-83

Kazan Bey’in Oğlu Uruz Bey’in Tutsak Olduğu Hikayede Mitin İşlevi

Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 2 - 05 May 2019

Muhacir Bir Entelektüelin Metinsel Bağlamda Hakikat Arayışı

X. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 04 December 2016, pp.329-345

Bergson’un Ahlak Felsefesi Bağlamında Reis Bey Tiyatrosu

Kaldırımlar’dan Sakarya’ya Necip Fazıl Sempozyumu, Turkey, 2 - 05 March 2017

Şiir Oyun Perspektifinde Haydar Ergülen Şiirine Bir Bakış

V. Ululslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 June 2014

Books & Book Chapters

Boyunduruk Hikayesinin Yapı ve İzlek Bakımından İncelenmesi

in: Reşat Nuri Güntekin, Oğuzhan Karaburgu, M. Fatih Kanter, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.337-351, 2021

Yediçınar Yaylası Romanında İktidar-Kötülük İlişkisi

in: Kemal Tahir, Hakan Sarı, Yusuf Koşar, Editor, Ihlamur Kitap, İstanbul, pp.298-310, 2021

İslâmi Türk Şiiri

in: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Nurullah Çetin, Fatih Sakallı, Cengiz Karataş, Editor, İlbilge Yayıncılık, Ankara, pp.279-301, 2021

Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ında Toprak Metaforu

in: Mehmet Akif Ersoy-Çetin ve Sessiz Bir Volkan, Salim Çonoğlu, Yasin Yavuz, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.77-99, 2021

Toplumsal Çözülüşün Kurgusal Metinde Yankısını Bulması: Ülfet'in Aynasında Bilinç Yoksunluğu

in: Servet-i Fünûn Dönemi Roman Okumaları, Eliuz Ülkü, Şişman Gülşan, Armağan Burak, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.267-291, 2020

Hasatlar ve San'atlar Velisi Hacı Bayram Veli Romanında Tarihsel Hafıza Aktarımı

in: Hacı Bayram Veli ve Ankara Kent Çalışmaları, Timur Ağıldere Suna, Özkul Fındık Nurşen, Aksoy Erdal, Editor, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.218-228, 2020

Aşkın Diyalektik Görünümleri Bağlamında ”Kalp Ağrısı” Romanı

in: Milli Edebiyat Dönemi Roman Okumaları, Ülkü Eliuz, Sabit Bayram, Fatih Uyar, Editor, Kesit Yayınları, pp.247-272, 2019

”Kazılık Koca Oğlu Yegenek Boyunu Beyan Eder” Destanında Kahraman Mitosu Olarak Alp Tipi Tasarımı

in: Dede Korkut Okumaları, Rmazan Korkmaz, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.211-226, 2016