Education Information

Education Information

 • 2002 - 2006 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Doğu Asya ekonomilerinde kalkınma deneyimi Türkiye karşılaştırması

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü