Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET SHB101 Genel Ekonomi

  • Undergraduate İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ IKTI101 İKTİSADA GİRİŞ I

  • Postgraduate SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT TEORİSİ 1100044 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

  • Undergraduate ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ADT127 İKTİSAT