Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İŞ VE AİLE YAŞAMININ UYUMLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA,REFAH REJİMLERİ VE İSTİHDAM POLİTİKALARI

1.ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ, 12 September 2017 - 17 January 2018, pp.572-591 Sustainable Development

Türkiye’nin Jeopolitik Fırsatları ve Zorlukları: Avrupa Enerji Arz Güvenliği

INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES, 9 - 11 November 2017

HARMONIZATION OF WORK AND FAMILY LIFE AND ITS IMPACT ON WOMEN’xxS EMPLOYMENT

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 23 - 26 August 2017

Books & Book Chapters

ŞİDDET ALGISI, YILDIRMA, ŞİDDET ALGISI VE YILDIRMAYA KARŞI YASAL DAYANAKLAR VE ÖNLEYİCİ DÜZENLEMELER

in: Cinsiyette Eşitlik: Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik, , Editor, HAK -İŞ KONFEDERASYONU, Ankara, pp.106-119, 2017

KADINA YÖNELİK REFERANSLAR CEDAW VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

in: Cinsiyette Eşitlik: Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik, , Editor, HAK-İŞ KONFEDERASYONU, Ankara, pp.79-97, 2017

KADIN, AKTİF VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

in: CİNSİYETTE EŞİTLİKGİ: FITRATTA FARKLILIK HAKLARDA EŞİTLİK, , Editor, HAK-İŞ KONFEDERASYONU, Ankara, pp.120-129, 2017

Cinsiyet Eşitliği Alanında Uluslararası Referanslar

in: EĞİTİM MODÜLÜCİNSİYET EŞİTLİĞİ: FITRATTA FARKLILIK HAKLARDA EŞİTLİKEŞİT FIRSATLAR, EŞİT DAVRANMA, EŞİT KATKI, , Editor, Hak-iş Konfederasyonu Yayın No: 61, Baskı: Uçan Matbaacılık, Ankara, pp.19-78, 2017