Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İnsan ve Duygu

Sabah Ülkesi , no.72, pp.78-81, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Sina’ya Göre Duygu

JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY , no.2, pp.105-115, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Kişicilik ve Muhammed İkbal

Turkish Studies , vol.13, no.15, pp.217-224, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Yaşlılık ve Etik

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.3, no.2, pp.209-219, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İradede Duygunun Etkisine Genel Bir Bakış

FELSEFE DÜNYASI , no.36, pp.37-44, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

İslâm ve Hristiyan Personalizmi Üzerine

FELSEFE DÜNYASI , no.34, pp.26-29, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Thomas Aquinas ve İrade Kavramı

FELSEFE DÜNYASI , no.34, pp.26-29, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Felsefenin Hayata Kattığı Değer

ULUSLARARASI TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 23 - 25 December 2022

Çevre Hakkı ve Etik

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Topluluğu, Ankara, Turkey, 19 December 2022

Aristoteles Ve Fârâbî Felsefelerinde İnsanın Anlam Ve Değeri

Uluslararası Geçmişten Geleceğe İpek Yolu Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 October 2022

Kişi Olmak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Felsefe Bölümü Etkinliği, İzmir, Turkey, 09 May 2022

Felsefi Antropolji

2nd.International Congress on Sports, Antropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, Nevşehir, Turkey, 20 - 23 July 2020

Adli Bilimler ve İnsan Hakları

Uluslararası 15. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.165-179 Sustainable Development

Felsefe Yaşlılık ve Ölüm

Uluslararası V. Adli Hemşirelik, IV. Adli Sosyal Hizmet, III. Adli Gerontoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.470-473

Yaşlılık ve Yabancılaşma

Uluslararası V. Adli Hemşirelik, IV. Adli Sosyal Hizmet, III. Adli Gerontoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.116-119

İnsanın Anlamı ve Değeri Üzerine

1st. International Cappoadocia Congress of Philosophy and Social Sciences, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.783-789

AKTİF YAŞLANMA KAPSAMINDA 1-B) TOPLUMSAL HAYATA KATILIM

I. COUNCIL ON AGEING - I.YAŞLILIK ŞURASI, Ankara, Turkey, 20 - 22 February 2019, pp.76-80

Sezgi Kavramının Felsefik ve Terimsel Analizi Bağlamında Tarihsel Tezahürleri

Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018

Ölüme Felsefi Bakış

. Psikoonkoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2018

Cicero ve Simone De Beauvoir’a Göre Yaşlılık

Uluslararası 4. Adli Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet, 2. Adli Gerontoloji Kongresi, Çorum, Turkey, 18 October - 20 May 2018

Kişicilik ve Muhammed İkbal

International Congress on Social Sciences II (INCSOS 2018 Quds), Kudus, Indonesia, 23 - 25 March 2018, vol.13, pp.217-224

İbn Sina’ya Göre Duygu

International Congress on Social Sciences II, Kudus, Indonesia, 23 - 25 March 2018, vol.2, pp.105-115

Spor Etiğinin İlkelerine Felsefi Bir Bakış

1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, Nevşehir, Turkey, 3 - 05 May 2018

Bağımlılık Nedir?

Bağımlı Olma Özgür Ol Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 27 - 28 November 2017

Teknoloji ve Özgürlük

Bağımlı Olma Özgür Ol Sempozyumu, Kütahya/Emet, Turkey, 27 - 28 November 2017

Yaşlılık ve Felsefe” Simone De Beauvoir’ın Yaşlılık Kitabı Üzerine

‘Uluslararası 3. Adli Hemşirelik, 2. Adli Sosyal Hizmet ve 1.Adli Gerontoloji Kongresi’, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Düşüncesinde İnsanın Benlik Yolculuğu

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Granada, Nicaragua, 17 - 24 September 2017

Yaşlılık ve Etik

9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

İnsan Çevre İlişkisine Felsefi Bir Bakış

ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.712-717

Personalizm

Aksaray Üniversitesi Felsefe Topluluğu, Aksaray, Turkey, 24 October 2016

Education of the Emotions and Philosophy

4th International Conference on Education ICED-2015, ST PETESBURG, Russia, 26 - 28 June 2015

Aile Değer Toplum

Uluslararası Aile Günü kapsamında “Ailede Değerler Eğitimi” Paneli, Ankara, Turkey, 15 May 2015

Bilim Felsefesi

Konferans, Ankara, Turkey, 05 March 2015

Kişi Olmanın Değeri ve Değerlerin Kişi Olmadaki Rolü

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.123-134

Dilencilik ve Duygu

Tarihte ve Günümüzde Dilencilik –Sorunlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 2008, pp.391-397

Üniversite Eğitiminde Felsefe Eğitiminin Yeri

Uluslararası Üniversite Eğitimi Kongresi,, İstanbul, Turkey, 4 - 06 May 2004, pp.1-2

Bilim ve Felsefe Bağlamında Psikoloji

Felsefe Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 1995, no.18, pp.46-49

Books & Book Chapters

İklim Değişikliği ve İnsan Hakları

in: İKLİM KRİZİ ÜZERİNE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR, Emine Cengiz - Ceyhun Akın Cengiz, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.172-198, 2023

Cumhuriyet Sonrası Türkiye'de İnsan Felsefesi

in: Türkiye'de Felsefe Çalışmalarının 100 Yılı, Nurten Gökalp, R.Batu Günör, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.9-26, 2023

Felsefi Antropoloji Özelinde Türkiye'de İnsan Felsefesi Çalışmaları

in: Türkiye'de Felsefenin 100 yıllık Serencamı 1. Cilt, Celal Türer, Emrullah Kılıç, Editor, Nobel, Ankara, pp.227-240, 2023

Felsefeye Giriş

Nobel Yayınevi, Ankara, 2022 Sustainable Development

Psikoloji Felsefesi

Nobel Yayınevi, Ankara, 2022

İnsan Felsefesi

Nobel Yayınevi, Ankara, 2022

Hayatın Anlamı ve Değeri

in: Değer Çalışmaları II, Nurten Gökalp, R.Batu Günör, Editor, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TODAİE Yayınevi, Ankara, pp.1-15, 2022

Değer Çalışmaları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2021

Değer Felsefesi

in: Değer Çalışmaları, Nurten Gökalp, Editor, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.7-30, 2021

İntihar ve Felsefe

in: Bilim ve Kültür Aynasında İntihar, Dursun Ayan,İ. Hamit Hancı,Hatice Demirbaş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.77-88, 2021 Sustainable Development

İbn Haldun’un İnsan Anlayışı

in: İbn Haldun’un Düşünce Dünyası Üzerine İncelemeler, Ceyhun Akın Cengiz, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.205-230, 2021

Aşk

in: Değerler Üzerine Felsefi Sorgulamalar, Ceyhun Akın Cengiz, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.25-38, 2021

Değer ve Kişilik

in: Değer Çalışmaları, Nurten Gökalp, Editor, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.143-159, 2021

Ölüm Üzerine

Nobel Yayınevi, Ankara, 2020

SimoneDe Beauvoir’da Ölüm

in: Ölüm Üzerine, Nurten Gökalp, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.189-198, 2020

Felsefede Ölüm

in: Ölüm Üzerine, Nurten Gökalp, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-12, 2020

Arthur Schopenhauer ve Ölüm

in: Ölüm Üzerine, Nurten Gökalp, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.115-130, 2020

Akıl Beden İkiciliği:Bir Zihniyetin Kısa Bir Analizi

in: Destandan Güncele Doğudan Batıya Kadın Üzerine Tartışmalar, Doç.Dr. Aysel Günindi Ersöz, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.47-58, 2020

Duygu Felsefesi

Atlas Yayıncılık, Ankara, 2019

İnsan Hakları

in: Adli Dilbilim, Selma Elyıldırım,İsmail Hamit Hancı, Editor, Seçkin yayıncılık, Ankara, pp.185-202, 2019

İnsan Hakları

in: Adli Dilbilim, Selma Elyıldırım, İsmail Hamit Hancı, Editor, Seçkin, Ankara, pp.185-202, 2019 Sustainable Development

Psikoloji Felsefesi

Nobel Yayınevi, Ankara, 2018

İnsan Felsefesi

Nobel Yayıncılık, Ankara, 2018

Estetik Güzellik ve Felsefe

in: Adli Kozmetoloji, Ülker Gül,Leyla Didem Kozacı,Hamit Hancı, Editor, Seçkin, Ankara, pp.173-181, 2018 Sustainable Development

Yaşlılık ve Maneviyat

in: Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış:Temel Gerontoloji, Ayşe Canatan, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.188-203, 2018

TÜRKİYE’DE FELSEFE EĞİTİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

in: TÜRKİYE’DE FELSEFE Sorunlar ve Çözümler, Celal Türer, Editor, Türk Felsefe Derneği, Ankara, pp.81-99, 2018

Küeselleşme ve Kişilik

in: Küreselleşme Karşısında Gençlerimiz Şahsiyetin İnşası, Celal Türer, Editor, Türk Felsefe Derneği, Ankara, pp.159-180, 2017

İnsan Olmanın Değeri

in: Çağdaş Türk Düşüncesinin İnşası Yolunda Prof Dr Süleyman Hayri Bolay Armağanı, Recep Kılıç, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.213-218, 2015

Yılmaz Özakpınar

in: Tanzimattan Günümüze Türk Düşünürleri Cumhuriyetten Günümüze Bilimsel ve Felsefi Düşünce Temsilcileri, Süleyman Hayri Bolay, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.2823-2834, 2015

Felsefede Kişi ve Kişicilik

Nobel Yayınevi, Ankara, 2014

İnsan Felsefesi

Nobel Yayınevi, Ankara, 2014

Duygu ve Etik

Ebabil Yayınevi, Ankara, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Duygucu Etik

Babil Yayınevi, pp.799/805, 2006

Duygu Felsefesi

Babil Yayınevi, pp.794/798, 2006

Edgar Sheffield Brightman

Etik Yayınları, pp.841/845, 2004

Expert Reports

Metrics

Publication

92

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

64

H-Index (Scholar)

6

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

32
UN Sustainable Development Goals