Education Information

Education Information

 • 2009 - 2018 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Turkey

 • 2013 - 2015 Associate Degree

  Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının istihdam etkisi: Türkiye çimento sektörü örneği Sustainable Development

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr)

 • 2009 Postgraduate

  Uluslararası belgeler karşısında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve Türkiye’xxde kamu görevlileri sendikacılığı

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English