Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

  • Undergraduate İş Sağlığı ve Güvenliği