Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2011 - Continues Research Assistant

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Courses

 • Postgraduate Hıristiyanlık Tarihi ve Teolojisi

 • Undergraduate Dinler Tarihi - I

 • Undergraduate Din Psikolojisi

 • Undergraduate Dinler Tarihi - II

 • Postgraduate Kutsal Metinler Işığında Dini Düşüncenin Serüveni

 • Doctorate Hıristiyan İnanç ve İbadetleri

 • Undergraduate Psikolojiye Giriş

 • Undergraduate Din ve Mitoloji