Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Katolik İbadet Hayatında İlahilerin Yeri ve Önemi

ARTUKLU AKADEMİ, vol.6, no.2, pp.279-305, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Roma Katolik Kilisesinin Ahiret İnancı Üzerine Bir İnceleme

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), vol.19, no.2, pp.646-661, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Katolik İnanç ve Ritüelinde Exorcism: 1614 ve 1999 Tarihli Ritüel Metinlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Turkish Studies-Comparative Religious Studies, vol.14, no.4, pp.663-681, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Katolik Kilisesinin Günlük İbadet Kitaplarının İçeriği ve Türkiye’de Kullanılan Muadilinin Analizi

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.22, pp.163-180, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kehanet Türleri ve Kadim Kültürlerdeki Uygulamaları

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.277-308, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Aziz Suryal Atiya Doğu Hıristiyanlığı Tarihi çev N Hiçyılmaz İstanbul Doz Yayınları 2005

Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.2, pp.203-211, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dinler Tarihi Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Aktif Eğitim

6th International Congress on Innovative Scientific Approaches, Samsun, Turkey, 19 December 2021, pp.19-20

Transhümanizmin Mitolojik Kökenleri: Yarı Tanrılar ve Ölümsüzlük Arayışları

Yapay Zekâ, Transhümanizm, Posthümanizm ve Din Uluslararası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 17 December 2021, pp.31-32

Eski Ahit'in Hıristiyan Ayinlerinde Kullanılması: Nicel Bir Değerlendirme

Uluslararası Tarihten Günümüze Yahudilik Sempozyumu, Kilis, Turkey, 29 November 2021, pp.91-93

Hıristiyan Tefsir Geleneğine Giriş: Müfessirler ve Eserleri

Al-Farabi 10th International Conference On Social Sciences, Malatya, Turkey, 16 November 2021, pp.172-185

Naturist ve Spiritüalist Bir Akım Olarak Druidry

AL -FARABI JOURNAL 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.13

Katolik Kilisesi Resmî Ayin Kitabı Missale Romanum İçindeki İşaretler, Semboller ve Görsellerin Analizi

3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.224

An Examination on the Beliefs of Roman Catholic Church About Afterlife

3rd International Conference on Social Sciences Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.134

Din ve Ahlak İlkeleri Çerçevesinde Katolik Kilisesinin Mahremiyet Algısı

Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, Ordu, Turkey, 27 - 29 March 2015, vol.2, pp.389-408

Books & Book Chapters

Daoizm'de Aile

in: Dinlerde Aile, Süleyman TURAN - Asife ÜNAL, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.277-301, 2021

Katolik Kilisesinin Jübile Anlayışı ve 2016 Merhamet Yılı

in: Prof Dr A Küçük e Armağan, Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu, Editor, Berikan, Ankara, pp.477-526, 2016

Çin Mitolojisi

in: Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni 1 Cilt Aklî Düşünce ve Felsefenin Doğu dan Doğuşu Babil Keldanî Çin Hint İran İbranî Gelenekleri, Çetinkaya Bayram Ali, Kurt Ali Osman, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.597-632, 2015

Episodes in the Encyclopedia