Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öz-farkındalığa Terapötik Oto-Fotografi Yaklaşımı

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi/ 19. Uluslararası Milenyumda İletişim Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 12 - 14 October 2022, pp.45

Digital Cues of Non-verbal Communication: Emojis

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 9.Uluslararası İletişim Günleri 2022- Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.52

19. Yüzyıl Erken Dönem Psikiyatri Fotoğrafçılığının Gelişimi

Uluslararası Genç Bilim ve Sanat İnsanları Sempozyumu (GEBSİS), 24 - 25 June 2020

Books & Book Chapters

Dijital Kamusal Alanda Benlik Sunumu

in: Yeni Medya, Toplum ve Kamusal Alan, Himmet Hülür ve Cem Yaşın, Editor, Ütopya Yayınevi, Ankara, pp.647-684, 2022

Metrics

Publication

9

Open Access

1