Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SSCB Sonrasında Orta Asya’da Şekillenen Siyasal ve İdari Yapı

1st International Conference on Scientific and Academic Research, Konya, Turkey, 10 December 2022, pp.561-567

Covid-19 Salgını Sürecinde Alınan Hükümet Tedbirlerinin Sosyo-Politik Etkileri ve Medyaya Yansımaları

Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı, Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü, Kocaeli, Turkey, 24 March 2022

Rus Siyasal Sistemi ve Kamu Yönetimi: Kırım’xxın İlhakından Sonra

2. Uluslararası Asya Modern Bilimler Kongresi, Beirut, Lebanon, 12 - 15 November 2019, pp.82-89

Sosyal Medya Bağımlılığının ve Kullamının Siyasal Hayata Etkisi Üzerine Bir İnceleme: Gezi Kalkışması

Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele, Düzce, Turkey, 20 - 22 December 2018

2002‘den Günümüze Genel Seçimlerin Antalya Özelinde Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Çin‘den Adriyatik‘e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.54

2007 ve 2010 Anayasa Değişikliği Referandumu Işığında 2017 Referandumu Analizi

6. Uluslararası Çin‘den Adriyatik‘e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.58

Avrupa Birliği‘nin Çevre Politikalarına Yaklaşımı Bağlamında Çevre Eylem Programları

2nd International Congress On Economics, Law and Politics, QUDS (KUDÜS), FİLİSTİN, 23 - 25 March 2018

Refah Devletlerin Sosyal Yardımlarına İlişkin Ülkeler Bazında Genel Bir Değerlendirme

2nd International Congress On Economics, Law and Politics, QUDS (KUDÜS), FİLİSTİN, 23 - 25 March 2018

Post Modern Dönemde Çok Aktörlü Yönetim ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı

15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat - Gagavuzya, Moldova, 11 - 12 September 2017, pp.298-306

Uluslararası Çevre Politikalarının Doğuşu, Gelişimi ve 1992 Rio Konferansına Kadar Tarihsel Bir Analizi

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017

Modernleşme Kıskacında Kadının Medeniyet İnşasındaki Rolü ve Aile Kurumundaki Önemi

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017

İsmail Bey Gaspıralı ve Türk Birliği Düşüncesi: Dilde, Fikirde, İşte Birlik!

2. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, Kütahya, Turkey, 26 - 28 October 2017

Trump Amerikası ve Rusya Yakınlaşmasının Türk Dünyasına Muhtemel Etkisi

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkistan Forumu III - Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği, Fırsatlar ve Tehditler, Türkistan, Kazakhstan, 26 - 28 April 2017, pp.1029-1040

Tarihsel Gelişim Seyri İçerisinde Partili Cumhurbaşkanlığı

Sosyo-Politik ve Ekonomik Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 March 2017

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Yargılama Sürecine Etkisi ve İdari Sistemde İşlerliği

1. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, Bakü, AZERBAYCAN., Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016, pp.616-635

Türk Siyasal Kültüründe İtaat ve İsyan

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan, TATARİSTAN, Tataristan / Kazan, Russia, 1 - 07 September 2014, vol.2, pp.737-743

Books & Book Chapters

Covid-19 Salgını Sürecinde Alınan Hükûmet Tedbirlerinin Sosyo-Politik Etkileri ve Medyaya Yansımaları

in: Pandemi Sürecinde Dirençli Şehirler, Ayşegül Mengi, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.69-87, 2022

Siyasi Parti Kapatmalarına Ulusal Güvenlik ve Demokrasi Açısından Tarihsel bir Bakış ve Yeni Anayasa Çalışmaları

in: Türkiye İçin Yeni Anayasa Vizyonu ve Yol Haritası, Ahmet NOHUTÇU, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.231-250, 2022

Tarihsel Seyri İçerisinde Partili Cumhurbaşkanlığı

in: Sosyo-Politik, Ekonomik ve Hukuki Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Ahmet ÖZKAN, Editor, Endülüs Yayınları, İstanbul, pp.57-71, 2017

Metrics

Publication

24

Citiation (TrDizin)

1

Project

1