İnsansız Hava Araçları ile Bitki Gelişimi Düzensizliklerinin Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Tespit Sistemi Ar-Ge Projesi


Özdarıcı Ok A., Kınıkoğlu Y., Çintimur M. B. K., Doğan O. T.

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2021
  • End Date: September 2022

Project Abstract

hgjkhkhkjh