Bitki Tahmini Projesi, Alt Proje: Bitki Gelişim Modelleri ve CBS,UA Teknikleri ve Mısır Bitkisinde Verim Tahmini ve Ürün İzleme: İzmir Örneği


Özdarıcı Ok A., Uslu İ.(Executive)

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2018 - 2020

  • Project Type: TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: December 2020

Project Abstract

gghjh