Türkiye de Köy Yerleşimi ve Yönetimi Köy Sorunları Araştırması


KAVRUK H. (Executive), ERDEM T., PUSTU Y.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2012 - 2012

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: February 2012
  • End Date: September 2012