Crystal Violet ve Reactive Green 19 boyalarının Serbest ve Tutuklu Lentinus concinnus fungusu ile biyodegredasyonu ve ürünlerin sitotoksisitelerinin araştırılması


YILMAZ M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2015
  • End Date: December 2016