Elektroüretim Yöntemi ile Nanolifli Yüzey Üretimi ve Nanolifli Yüzeylerin Yara Örtüsü Olarak Kullanımının In Vivo Çalışmalar ile Araştırılması


TUBITAK Project, 2008 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2008
  • End Date: August 2009