Altındağ ın Sosyo kültürel Dokusu Üzerine Bir Araştırma


KAVRUK H.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2011 - 2012

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2011
  • End Date: April 2012