Enzimlerin yeni geliştirilen siklik karbonat esaslı polimerik yapılara doğrudan immobilizasyonu Lakkaz tutuklanmış polimerik yapıların model endokrin bozucularının biyobozunumunun sürekli sistemde çalışılması


YILMAZ M.

TUBITAK Project, 2013 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2013
  • End Date: September 2015