Tersyüz Öğrenme Modeli Yoluyla Sürdürülebilir Gelişme odaklı Eğitim (SGE)


Kayıhan B., Öztürk M.(Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2019
  • End Date: December 2020