Azerbaycan-Ermenistan Çatışması Haber Metinlerinin Eleştirel Söylem Çözümlemesi


Creative Commons License

ZARARSIZ Ö. F., SEYHAN A. S.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.269-305, 2021 (Peer-Reviewed Journal)