Kişisel Dozimetre Taşıyan Çalışanlarda Aşırı İş Yükünün Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

MANSUR F., SEYHAN F.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.2, pp.1033-1049, 2021 (Peer-Reviewed Journal)