Defansif Tıp ve Defansif Tıp Konusunda Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Derleme


Creative Commons License

MANSUR F., Ceylan Ö.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), vol.23, no.3, pp.721-744, 2021 (Peer-Reviewed Journal)