İşletmelerde Uygulanan Mobbingin Psikolojik Şiddet Örgütsel Bağlılığa Etkisi


TENGİLİMOĞLU D., MANSUR F.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.1, no.3, pp.69-83, 2009 (Peer-Reviewed Journal)