Ihşidîler Devletinin Yıkılışına Sebep olan İktisadî Buhranlar ve Salgın Hastalıklar


GÖKHAN İ.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.17, pp.255-269, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier