BAĞIMSIZ DENETİME DUYULAN GÜVENİN VE DENETİMİN BAĞIMSIZLIĞININ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

DÖLEN T.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.2, pp.175-189, 2015 (Peer-Reviewed Journal)