Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları Açısından Borsa İstanbul da İşlem Gören Gıda Sektöründeki Şirketler Üzerine Bir Uygulama A Study On Food Sector Firms Listed At Borsa Istanbul In Terms Of Creative Accounting Practices


Creative Commons License

DÖLEN T.

Journal of Business Research - Turk, vol.8, no.1, pp.576, 2016 (Peer-Reviewed Journal)