Sosyal Bilimlerde Eğitimin Endüstriyel Yapıyla Bütünleşmesi Halkla İlişkiler Örneği


İŞLER E. İ.

İletişim Kuram ve Araştırmaları Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)