Pandemi Sürecinde Devletin Geri Dönüşü: Fransa ve Türkiye Örnekleri


SIDAL S., MERİ T.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), vol.25, no.1, pp.169-194, 2023 (Peer-Reviewed Journal)