Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müseyyeb-Name Üzerine

INCSOS VII Karabağ-Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 2 - 04 June 2022, pp.155

Binbir Gündüz Masalları Üzerine

INCSOS VII Karabağ-Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 2 - 04 June 2022, pp.115

DEMRE (ANTALYA) AĞZI SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ

INCSOS VII Karabağ-Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 02 June 2022

Cevad Kâzım’ın “Gönül Yaşlarım” İsimli Eseri

5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ÜSKÜP, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.75

Kerküklü Aziz Sami’nin “Mülhemât” İsimli Eseri

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (INCSOS 2018), Kudus, Indonesia, 23 - 25 March 2018, pp.184

MEHMED CELAL’İN “SULTAN MEHMED-İ SALİS YAHUT FATİH-İ ŞEHİR” ADLI ESERİ

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-USOS 2017, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, vol.1, pp.253 Sustainable Development

Antalya ve Yöresi Ağızlarında Uzun Ünlüler

ISLET-2017, 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 20-23 Nisan 2017, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.93-94

Kaş Antalya Ağzı

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 December 2010, pp.214-222

Books & Book Chapters

Muhtâr-nâme

ASOS Yayınları, Elazığ, 2023

Serik Ağzı

Serik Kaymakamlığı Kültür Yayını, İstanbul, 2012

Metrics

Publication

18

Citation (Scholar)

16

H-Index (Scholar)

1

Thesis Advisory

2

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals