Prof.RAMAZAN ÇAĞLAYAN


Faculty of Law, Department of Public Law

Department of Administrative Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

43

Thesis Advisory

17
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1994 - 1999

1994 - 1999

Doctorate

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), Turkey

1992 - 1994

1992 - 1994

Postgraduate

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), Turkey

1988 - 1992

1988 - 1992

Undergraduate

Marmara University, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

1999

1999

Doctorate

İdari yargı kararlarının değerlendirilmesi ve uygulanması

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr)

1994

1994

Postgraduate

Akademik personelle ilgili işlemlerde yargısal denetim

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

French

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty Of Law, Department Of Public Law

2013 - 2020

2013 - 2020

Professor

Kirikkale University, Faculty Of Law

2008 - 2013

2008 - 2013

Associate Professor

Kirikkale University, Hukuk Fakültesi

2004 - 2008

2004 - 2008

Assistant Professor

Kirikkale University, Hukuk Fakültesi

2000 - 2004

2000 - 2004

Assistant Professor

Ataturk University, Hukuk Fakültesi

1993 - 1999

1993 - 1999

Research Assistant

Ataturk University, Hukuk Fakültesi

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Vice Rector

Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty Of Law, Department Of Public Law

2021 - 2022

2021 - 2022

Director of Vocational School

Ankara Haci Bayram Veli University

2011 - 2020

2011 - 2020

Head of Department

Kirikkale University

2010 - 2020

2010 - 2020

Vice Dean

Kirikkale University

2014 - 2018

2014 - 2018

University Executive Board Member

Kirikkale University, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law

2010 - 2018

2010 - 2018

Member of the Senate

Kirikkale University, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law

Courses

Postgraduate

Postgraduate

İdari Yargılama usulü

Associate Degree

Associate Degree

İdari Yargılama Hukuku

Associate Degree

Associate Degree

İdare hukuku

Undergraduate

Undergraduate

İDARE HUKUKU

Doctorate

Doctorate

DOKTORA TEZ ÖNERİ ÇALIŞMASI

Postgraduate

Postgraduate

ÖZEL UZMANLIK KONULARI YL

Doctorate

Doctorate

İMAR HUKUKU

Doctorate

Doctorate

ÖZEL UZMANLIK KONULARI DR

Postgraduate

Postgraduate

MEMURLARIN DİSİPLİN VE CEZA SORUMLULUĞU

Undergraduate

Undergraduate

İDARİ YARGILAMA HUKUKU

Doctorate

Doctorate

İDARENİN SORUMLULUĞU

Doctorate

Doctorate

GÜVENLİK KAMU HİZMETİ

Postgraduate

Postgraduate

İDARENİN YARGI DIŞI DENETİM YOLLARI

Doctorate

Doctorate

SEMİNER

Postgraduate

Postgraduate

TAM YARGI VE İPTAL DAVALARI

Postgraduate

Postgraduate

SEMİNER

Undergraduate

Undergraduate

ÖZEL UZMANLIK KONULARI YL

Undergraduate

Undergraduate

Spor Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Doctorate

Doctorate

Sağlık Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

İdarenin Sorumluluğu

Undergraduate

Undergraduate

İdarî Yaptırımlar Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

İdari Yargı Kararlarının Uygulanması

Advising Theses

2022

2022

Postgraduate

İdare Hukuku Açısından Yapay Zekâ

ÇAĞLAYAN R. (Consultant)

N.FAZIL(Student) Sustainable Development

2021

2021

Doctorate

Yaşam hakkı bağlamında ötanazi ve kürtaj

ÇAĞLAYAN R. (Consultant)

Ş.VAROL(Student)

2021

2021

Doctorate

Türk Anayasa Hukukunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

ÇAĞLAYAN R. (Consultant)

D.ERDOĞAN(Student)

2020

2020

Doctorate

Türk hukukunda maden ruhsatı ve sicili

ÇAĞLAYAN R. (Consultant)

H.KURT(Student)

2019

2019

Postgraduate

Acele kamulaştırma

ÇAĞLAYAN R. (Consultant)

D.ŞENGÖZ(Student)

2019

2019

Postgraduate

Türk hukukunda spor federasyonlarının hukuki statüsü

ÇAĞLAYAN R. (Consultant)

O.HAN(Student)

2018

2018

Doctorate

Kamu görevlilerinin sendikal hakları

ÇAĞLAYAN R. (Consultant)

Y.AYDOĞDU(Student)

2017

2017

Postgraduate

Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahat özgürlüğü

ÇAĞLAYAN R. (Consultant)

G.AYDOĞDU(Student)

2015

2015

Postgraduate

Askerî personel ile ilgili işlemlerde yargısal denetim

ÇAĞLAYAN R. (Consultant)

R.KAHYA(Student)

2013

2013

Postgraduate

İdari yargılama usulünde davaya müdahale ve davanın ihbarı

ÇAĞLAYAN R. (Consultant)

Ö.ARSLAN(Student)

2010

2010

Postgraduate

İdari yargılama usulünde deliller

ÇAĞLAYAN R. (Consultant)

M.YUSUF(Student)

2010

2010

Postgraduate

Türk idari yargı sisteminde deliller

ÇAĞLAYAN R. (Consultant)

Ş.KAZAK(Student)

2006

2006

Postgraduate

Türk Hukukunda idari kolluk teşkilatı olarak jandarma

ÇAĞLAYAN R. (Consultant)

E.AKÇE(Student)

2004

2004

Postgraduate

Terör olaylarında idarenin sorumluluğu

ÇAĞLAYAN R. (Consultant)

H.KANDEMİR(Student) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

2022

2022

İdârî Yargılama Usûlünde Dava Açma Süresine İlişkin Güncel Kararlar Üzerine Bâzı Mülâhazalar

ÇAĞLAYAN R.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.26, no.4, pp.207-245, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Ülkemizde İdare Hukuku Dersinin Kısa Tarihçesi ve İdare Hukuku Ders Kitaplarının İlk Örnekleri

ÇAĞLAYAN R.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.25, no.3, pp.329-379, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2019

2019

Devlet Memurları Kanunu’nda İstifa ve Öğretim Elemanlarının İstifasının Hukukî Neticeleri

ÇAĞLAYAN R.

Terazi Hukuk Degisi, vol.14, no.159, pp.2113-2131, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

İdarî Yargıda İstinaf Uygulamasındaki Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler

ÇAĞLAYAN R.

Terazi Hukuk Dergisi, vol.14, no.160, pp.2286-2301, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

İdari Yargılama Hukukunda Yargı Yerinin Sebep İkame Yetkisi

ÇAĞLAYAN R.

Danıştay Dergisi, Yıl.2016, Sayı.141, no.141, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Aile Sağlığı Merkezi Personelinin Hukuki Statüsü

ÇAĞLAYAN R.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı.7, 2016, no.7, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları

ÇAĞLAYAN R.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı.7, 2016, no.7, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Fransız ve Türk İdarî Yargılama Hukuklarında İvedi Yargılama Usulü

ÇAĞLAYAN R.

Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3-4, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

İdari Yargı Eformu

ÇAĞLAYAN R.

SDE, Ankara 2011, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

3 İdari Yargılama Usulünde Tanık Delilinin Yeri SÜHFD 2004 Sayı 3 4 s 195 206

ÇAĞLAYAN R.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.3-4, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

İdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri ve Sınırlılığı

ÇAĞLAYAN R.

AÜEHFD, C.VI, S.1-4, 2002, s.61-, vol.6, no.1-4, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

İdari Yargıda Kesin Hüküm

ÇAĞLAYAN R.

AÜEHFD, C.III, Sayı.1,1999, vol.3, no.1, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

1998

1998

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hukuk Devleti İlkesi”, EHFD, C.2, S.1.1998.

ÇAĞLAYAN R.

Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

İdarenin Sorumluluğu Anlamında Bedensel Zarar Kavramı ve Uygulaması

ÇAĞLAYAN R.

Yenı Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Uluslarası Kongresi, Türkiye Barolar Birliği, C.II, 2016, 01 January 2016, vol.2

2012

2012

Dişhekiminin Etik ve Hukuk Bağlamında Sorumluluğu

ÇAĞLAYAN R.

Ankara Barosu IV Sağlık Hukuku Kurultayı Ankara 2012, Ankara, Turkey, 09 February 2012, pp.185-197

2011

2011

Türkiye de Askerî Yargının Dünü Bugünü ve Yarını

ÇAĞLAYAN R.

Uluslararası Anayasa Kongresi İstanbul 11 14 Mayıs 2011, İstanbul, Turkey, 11 February 2011, pp.482-500

2010

2010

İnsanilik Unsuru Açısından Hadımlaştırma Cezası

ÇAĞLAYAN R.

Ankara Barosu III Sağlık Hukuku Kurultayı 7 8 Mayıs 2010, Ankara, Turkey, 07 February 2010, pp.92-113

2009

2009

Risk İlkesi Gereğince İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Bağlamında Sosyal Risk İlkesi

ÇAĞLAYAN R.

Sorumluluk ve Tazminat hukuku Sempozyumu Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 28 29 Mayıs 2009 Ankara, Ankara, Turkey, 28 February 2009, pp.451

2009

2009

Sağlık Hizmetlerinde İdari Sorumluluk

ÇAĞLAYAN R.

KKTC Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Hukuku Sempozyumu 2 3 Mart 2009 Girne KKTC, Ankara, Turkey, 02 January 2009, pp.95-110

2008

2008

Türk Hukukunda İlaç Araştırmalarında Etik Kurulların Niteliği

ÇAĞLAYAN R.

Ankara Barosu II Sağlık Hukuku Kurultayı 7 8 Kasım 2008 Ankara, Ankara, Turkey, 07 February 2008, pp.363-377

2007

2007

Sağlık Hizmetlerinde İdarî Sorumluluk

ÇAĞLAYAN R.

Roche Sağlık Günleri İstanbul 2007, İstanbul, Turkey, 01 May 2007

2006

2006

Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusursuz Sorumluluğu

ÇAĞLAYAN R.

Erzincan 1 Hukuk Sempozyumu Sağlık Hukuku Erzincan Hukuk Fakültesi 15 16 Mayıs 2006, Erzincan, Turkey, 15 May 2006

2004

2004

İdare Hukukunda Tahkim Usulü ve Kapsamı

ÇAĞLAYAN R.

Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Mart 2004, Ankara, Turkey, 07 January 2004

2003

2003

Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin 4483 Sayılı Kanun Hakkında Bir Değerlendirme

ÇAĞLAYAN R.

Kamu Personeli Sorunları Sempozyumu Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 5 Nisan 2003, Eskişehir, Turkey, 04 January 2003, pp.125-150

Books & Book Chapters

2022

2022

Kolluk ve Özel Güvenlik Hukuku

ÇAĞLAYAN R.

Seçkin Yayınevi, Ankara, 2022

2022

2022

Kolluk ve Özel Güvenlik Hukuku

ÇAĞLAYAN R.

Seçkin Yayınevi, Ankara, 2022

2022

2022

İdare Hukuku Açısından Kişisel Verilerin İmhası ve Denetim

ÇAĞLAYAN R.

in: Avrupa Birliği Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukuku Açısından Kişisel Verilerin İmhası, , Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.253-379, 2022

2021

2021

İdarî Yargılama Hukuku

ÇAĞLAYAN R.

Seçkin Yayınevi, Ankara, 2021

2021

2021

İdare Hukuku Dersleri Temel Bilgiler

ÇAĞLAYAN R.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2021 Sustainable Development

2021

2021

İdare Hukuku Dersleri

ÇAĞLAYAN R.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2021 Sustainable Development

2020

2020

İdari Yargılama Hukuku

ÇAĞLAYAN R.

Seçkin Yaynevi, Ankara, 2020

2020

2020

İdare Hukuku Açısından Kişisel Verilerin İmhası ve denetim

ÇAĞLAYAN R.

in: Avrupa Birliği Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukuku Açısından Kişisel Verilerin İmhası, , Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.247-360, 2020 Sustainable Development

2007

2007

Spor Hukuku

ÇAĞLAYAN R.

Asil, 2007

2006

2006

İdari Yargıda Kanun Yolları

ÇAĞLAYAN R.

Asil Yayınları, 2006